Diakon Göran Fäldt. Predikan den 9 oktober 2022. 28 söndagen under året