Diakon Göran Fäldt. Predikan den 15 oktober 2023. 28 söndagen under året