23:e söndagen "under året" - årgång C

Predikan 23 söndagen under året (c) i Nässjö 2016. Kallade att vara lärjungar

Kära bröder och systrar, yngre och äldre, Att vara lärjunge är detsamma som att gå i skola. Jesus börjar så här: ”Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan inte vara min lärjunge” (Luk 14: 24). Ska jag säga det en gång till? Nej, en gång räcker. Tusen gånger tusen gånger har det sagts i Kyrkans historia. Tusen gånger tusen gånger har de trogna reagerat på dessa ord. Men hur?