Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 8 september 2019. Att verkligen följa Jesus