Pater Joseph Maria Nilsson. Barnpredikan den 8 september 2019. Är det rätt att hata någon?