Predikan 23 söndagen under året (c) i Nässjö 2016. Kallade att vara lärjungar

Predikan 23 söndagen under året (c) i Nässjö 2016. Kallade att vara lärjungar

Vish 9:13-18; Ps 90 Filem 9b-10, 12-17; Luk 14:25-33

Kära bröder och systrar, yngre och äldre,

Att vara lärjunge är detsamma som att gå i skola. Jesus börjar så här: ”Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan inte vara min lärjunge” (Luk 14: 24). Ska jag säga det en gång till? Nej, en gång räcker. Tusen gånger tusen gånger har det sagts i Kyrkans historia. Tusen gånger tusen gånger har de trogna reagerat på dessa ord. Men hur?

Vi vet alla att vi aldrig skulle byta ut vår kärlek till familjen, till pappa och mamma och våra systrar, och föräldrarna sina barn, ens mot kärleken till Jesus. Det är den första reaktionen. Den andra är att vi inte vill lyssna. Det kan bara inte stämma med vad Jesus lär i alla andra sammanhang: vi ska hålla buden, dit hör Guds fjärde bud, enligt Mose, ”du skall hedra din far och din mor”, och ”du skall älska din nästa som dig själv”, och ”ni skall älska varandra som jag har älskat er”, enligt Jesus.

Vad vi ska göra när vi hör sådana uttalanden av Jesus är att gå direkt till honom i bön och säga vad vi tänker till honom.

Vi ska stå inför honom och säga, ”men Jesus, jag vill fortsätta att älska min far och min mor och min hustru och mina barn och mina syskon… kan jag vara din lärjunge?”

Han ska svara oss: ”Det kan du och så ska du verkligen göra att du älskar dem. Men – och det är det jag vill säga er: det är inte din far eller din mor eller dina syskon som kan ge dig det eviga livet, det är inte din far eller din mor eller dina syskon som kan förlåta dina synder mot Gud, det är inte din far eller din mor eller dina syskon som kan ge dig Livets bröd, det som du behöver för att leva med mig, inte bara här på jorden, utan i himlen, för alltid. Du måste alltså på något sätt alltid välja mig först; gör du det är du min lärjunge, och är du min lärjunge, då är du också en medarbetare i frälsningen, och älskar din far och din mor och dina syskon. Men vill du vara min lärjunge så måste du följa mig i allt och du ska se och förstå att du då verkligen väljer kärlekens väg. Väljer du min kärleks väg kommer du också att älska din familj mer än om du inte valde min väg. Utan mig kan du nämligen inte älska någon helt och hållet!”

Om vi någon gång tvivlar på att Jesus menar vad han säger, måste vi lyssna till vad han säger sedan. Han säger: ”Den som inte tar sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge” (Luk 14: 27).

Det vet vi alla att vi faktiskt inte vill bli korsfästa och dö. Vi vill leva i tron och hoppet och kärleken, men vi vill inte bära ett sådant kors som leder till döden. Vi vill bilda familj, vi vill leva tillsammans, så länge det går!

När vi hör Jesus säga sådana saker till oss ska vi gå direkt till honom i bön och säga till honom vad vi tänker. ”Jesus, du är min lärare och jag vill gå i din skola, men jag vill inte bli korsfäst som du, för då skulle jag förlora dem jag älskar, min far och min mor, mina syskon, och föräldrarna sina barn”.

Han ska svara oss: ”Det är bra att du vill leva, det är bra att du inte söker slutet på ditt liv själv på något sätt. Men den väg jag har gått har varit en väg i gemenskap med andra människor som jag älskat, och med mina apostlar som jag älskat särskilt mycket eftersom de följer mig och uppoffrar sina liv för min skull. Vad du inte får glömma bort är att dopet i Faderns och Sonen och den Helige Andes namn har befriat dig från syndens makt. Hela ditt liv måste du undvika synd mot Gud och mot dina medmänniskor. Du måste använda den fria vilja jag gett dig på rätt sätt så att du håller mina bud och är beredd att vara fattig för min skull. För jag har valt att vara fattig för din skull och jag har valt att bära korset för din skull och jag har valt att dö på korset för din skull. När jag säger till er att ni måste bära ert kors om ni vill vara mina lärjungar, är det för att jag vill ha gemenskap med er. Inte bara här på jorden utan i himlen, för alltid, i evigheters evigheter”.

”Om ni lär er vad korset betyder kommer ni inte att vara rädda för det korset. När ni ser vad korset betyder för mig som är er lärare och er frälsare från all ondska och all synd mot Gud och mot medmänniskor, då kommer ni att ta emot korset med glädje när det kommer på er väg”.

”Ni kan alltid vara mina lärjungar om ni väljer mig och min väg först och sedan vandrar er väg enligt er kallelse. Jag kallar er alltid till gemenskap och min gemenskap är kärleken”. Låt oss nu tacka Jesus för allt Han undervisar oss om, låt oss bekänna Kyrkans tro med stor iver och verklig glädje, låt oss ställa oss inför Honom och be om den hjälp vi behöver för att hoppas på Honom i allt. Amen.

Diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.