15:e söndagen "under året" - årgång B

Predikan 15 söndagen under året 2021

”Inbjuden och sänd”. Kära systrar och bröder i Kristus, Dagens läsningar påminner oss om att vi som kristna både är inbjudna att få del av en enorm rikedom, och sända med uppgiften att dela den med så många vi kan. Liksom att kärleken, viljan av den andres bästa, binder ihop dessa båda företeelser. Vår andra läsning idag är hämtad från Aposteln Paulus brev till Efesierna. Detta brev är skrivet som en undervisning för nydöpta, om ”sigillet”, som vi hörde att dopet ger; dvs en själslig märkning av tillhörighet till Jesus Kristus och delaktighet i hans död och uppståndelse, som andel av ett stort och ofattbart arv.

Predikan 15 söndagen under året 2021

Vi är alla en del i Kristi uppdrag, Gud till pris och ära!  Kära Bröder och Systrar! I dagens Evangelium hörde vi, att Jesus sände ut sina lärjungar att predika omvändelse. Så är också vi utsända! I dag nämns också Amos – Han, den store Domsprofeten i Nordriket Israel på 700-talet f Kr., också utvald och sänd av Gud att predika omvändelse. Amos predikade speciellt mot hycklande gudsdyrkan, omoral och förtryck av fattiga. Amos sändes till Betel. Betel låg vid gränsen mellan Juda och Efraims bergsbygd, de sydliga resp. nordliga stammarnas områden. Båda stamgrupperna tycks ha gjort anspråk på platsen. Då Salomos rike delades tillföll den Nordriket. Kung Jerobeam I förnyade kulten i Betel för att avskära sitt folk från Jerusalem. Profeterna betraktade den tjurbild han lät ställa upp som en avgud. Namnet Betel förvrängdes till Bet Aven, "ondskans boning". På 600-talet f.Kr. införlivade kung Josia Betel med Juda rike och förstörde kultplatsen.

Predikan 15 söndagen "under året" 2018

Många tecken i tiden vittnar om splittring och s.k. fragmentarisering. Det märks i ett alltmera hätskt samtalsklimat, där den ene inte längre ens förstår vad den andre säger och ibland inte ens vill göra det. Den babyloniska språkförbistringen förstärks av den s.k. postmoderna tanken att det inte finns någon objektiv sanning, bara subjektiva åsikter. Men vad är det då som förenar oss människor? Skall djungelns lag och den starkes rätt göra slut på allting i det materiella kretsloppet?