Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 11 juli 2021. Gå ut och förkunna med endast staven