Pater Thomas Idergard. Predikan den 30 juli 2023. Den värdefulla Gudsfruktan