17:e söndagen "under året"

Predikan 17 söndagen under året 2023

Kära bröder och systrar, Den här söndagen är snart över. Låt oss bara se tillbaka i livet och framåt. Ser ni som jag att söndagarna bildar en lång sammanhållande kedja som skyddar oss mot det onda. Hur många söndagar vi ska få uppleva i livet har Gud bestämt. Det har vi själva inte makt över, därför väntar vi oss att Guds vilja ska ske i vårt liv. ”Ske din vilja” är vår dagliga bön. Vi lär oss att ödmjukt vända oss till Gud i allt. Vi inträder i våra relationer med ansvar och bön att kärleken ska bestå.

Predikan 17 söndagen under året 2023

Det dyrbaraste. Vad är det dyrbaraste och mest värdefulla i våra liv? Finns det något som är viktigare än allt annat? Eller är det flera ting som blivit lika mycket värda? Hälsa, familj och vänner, so­cial och ekonomisk trygghet, arbete, framgång och karriär, och bredvid detta också tron? som då blivit en gåva bland många andra, ungefär likvär­diga. Det är avguderi och vi bryter mot första bu­det: ”Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig”.

Predikan 17 söndagen under året 2023

”Den värdefulla Gudsfruktan”. Kära systrar och bröder i Kristus, Med läsningarna idag vill Kyrkan hjälpa oss att ”ge allt” för Guds rike, den realitet där Guds vilja råder; konsekvensen av att vi känner och älskar Gud som visat sig för oss i Jesus Kristus. Guds ”plan” som Aposteln Paulus talar om i andra läsningen ur Romarbrevet, och som alltså är Guds avsikt med världen och med var och en av oss, börjar med att Gud ”ger allt” för oss. Vi hörde att Gud ”på allt sätt hjälper” dem som han ”har kallat” och som ”älskar honom”, att ”nå det goda”.

Predikan 17 söndagen under året 2022

”Synd förblir synd även när vi gör den till festival - men bönen visar vägen till Guds rike och Guds eviga fest". Kära systrar och bröder i Kristus, När jag för några år sedan bodde i England, berättades om en präst som gick på boxningsmatch med en religionsskeptisk vän. Just innan matchen börjar gör en av boxarna korstecknet, varvid kompisen vänder sig till prästen och frågar sarkastiskt: ”Tror du också att det där hjälper?”. Prästens svar kommer förvånansvärt direkt och säkert: ”Javisst – om han kan boxas!”