Pater Thomas Idergard. Predikan den 21 maj 2023. Den Helige Ande talar aldrig emot Kyrkans lära, för Anden kan inte tala emot sig själv