Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 8 mars 2020. Är vi trovärdiga som kristna?