2:a söndagen i Fastan

Predikan 2 söndagen i fastan 2022

Lyssna för att se. När oron stiger över vad som händer i världen tar Kyrkan med oss upp på förklaringsberget. Det kan tyckas fromt i överkant. Behöver vi inte något konkretare för att befrias från oro och ångest? Svaret är att det inte finns starkare botemedel än just detta evangelium. Redan i kollektbönen hörde vi en sammanfattning. Gud bjuder oss att lyssna till sin Sons ord. Vi bad att detta lyss­nande skulle bli vår ”andliga föda”, så att vi med vårt inre öga kan se den härlighet som ger oss både klarsyn och hopp.

Predikan 2 söndagen i fastan 2022

”Min botgöring..? När det pågår krig runt knuten… och Putin är väl en större syndare än jag..?” Kära systrar och bröder i Kristus, Det kan verkligen kännas ”futtigt” att tänka på egna faste- och botgöringsbekymmer, när världen bokstavligen står i brand runt knuten; att kämpa med en egen omvändelse i det lilla, som att t ex sluta irritera sig på grannen, när politiska och militära ledare begår grova synder, därtill brott, öppet inför hela världen, utan vilja till omvändelse.

Predikan 2 söndagen i fastan 2022

UTGÅNG eller EXIT är kända och viktiga ord som snabbt hjälper oss att hitta den rätta vägen, särskilt vid någon fara. De är särskilt färgmarkerade och tydligt uppsatta, budskapet gäller för alla och skall förstås av alla. När Petrus, Johannes och Jakob var tillsammans med Jesus på det höga uppenbarelseberget – ”Härlighetens berg”, såg de Herren tala med Mose och Elia: ”de talade om...

Predikan 2 söndagen i fastan 2021

Kära systrar och bröder i Kristus, De flesta troende upplever någon gång att Gud tillåter saker att hända, vilka får oss att tänka kritiskt om Gud och relationen till honom. Tydligast gäller det sjukdom och annat lidande hos våra nära. Inte för att Gud aktivt skulle ordna det, men genom det som ser ut som hans tillåtelse av att ont får hända, utmanas vår tillit till Guds godhet och kanske därmed Guds existens. Frågan att alltid ställa sig i prövningens stund, är denna: Vågar jag lita på att Gud inte bara finns utan också, genom att se evigheten där jag bara ser det som är här och nu, vet hur allt slutar – och därmed vad allt hade för mening, och hur lidandet aldrig får sista ordet?

Predikan 2 söndagen i fastan 2021

För att kunna se behöver vi ljus. Med vanligt ljus ser vi dock enbart det yttre. Röntgenstrålning låter oss se det som finns inuti materian. Men… det finns andra sätt att se. Men bland alla de andra, olika sätten, finns det ett enastående och särskilt ljus att se med… I ett sådant ljus visade sig Jesus på ett högt berg. I detta ljus fick tre utvalda lärjungar uppleva en annan dimension av världens verklighet. De såg Jesus - inte bara som en människa,  utan som Guds Son i Hans ära. De fick uppleva den osynlige Gudens närvaro.

Predikan 2 söndagen i fastan 2021

Att höra för att bli seende. På den andra söndagen i fastan tar oss kyrkan med upp på förklaringsberget. Jesu gu­dom­­liga härlighet blir synlig för tre av hans apostlar. Kyrkan låter oss höra detta evange­lium i bör­jan av den långa fastetiden för att vi skall orka hela vägen och inte förlora målet ur sikte.