Diakon Göran Fäldt. Predikan den 5 mars 2023. 2 söndagen i Fastan