Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 8 april 2023. Den Uppståndne budskap till oss alla: Var inte rädda!