Påskdagen - Kristi Uppståndelse

Predikan Påskdagen - Kristi Uppståndelse 2023

Håll dig vaken så att Kristus får fullborda sitt verk. ”Vakna, du som sover, stå upp från de döda, och Kristus skall lysa över dig.” – det var påsknattens budskap. Påskda­gen fullbordar det och Kyrkan mediterar över det oer­hör­­da. Men i påskdagens högmässa använder hon en mera återhållsam ton­art än i den hän­del­serika och stundom dramatiska påskvakan. Man kunde säga: ’Håll dig va­ken, så att Kristus får fullborda sitt verk’. Vid påskljuset hör­de vi hur ”natten lyste som da­gen,” taget är Psaltarpsalmen 139:12.

Predikan Påskdagen - Kristi Uppståndelse 2022

Jesus lever inte ”i mitt hjärta”. Jesus lever. Punkt. Och det förändrar allt! Kära systrar och bröder i Kristus, Den grav där en stendöd man hade lagts på fredagen, var tom på söndagen. På frågan om vad som hänt, hänger sanningen i den kristna tron, och, därmed förstås, dess ursprungliga och, som Andra Vatikankonciliet menar, mest fullständiga form, den katolska.

Predikan Påskdagen - Kristi Uppståndelse 2022

Jag är ännu hos dig för att fördriva allt mörker. Kristus har uppstått från de döda! Kyrkan sjunger och mediterar över det oerhörda. Men i påskdagens högmässa använder hon en ”stillsam­ma­re” ton­art än i den hän­delserika och stundom dramatiska påskvakan. Elden tändes i mörkret, gav ljus åt påskljuset och när ljuset burits in i kyrkan sjöngs en lång jubelsång. Bland annat hör­de vi hur ”natten lyste som dagen”.

Predikan 4 april 2021, Påskdagen

Jag är ännu hos dig för att förjaga allt mörker. I påskdagens högmässa hör vi en ”stillsam­ma­re” ton­art än i påskvakan. Kyrkan medi­terar över det oerhörda som har skett. I ingångsversen låter hon samma psal­tar­psalm som vi hör­de i natt vid påskljuset ut­trycka sin lågmälda förundran. Först talar Kristus: ”Jag har upp­stått, jag är än­nu hos dig”. Så svarar Kyrkan: ”Du omger mig på alla si­dor, jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig, den övergår mitt för­stånd”.

Predikan 4 april 2021, Påskdagen

Livets meningslöshet utan Gud. Kära bröder och systrar i Kristus, På ett ställe i sitt första brev till korintierna skriver aposteln Paulus om uppståndelsen. Han säger: Om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. (1 Kor 15:17–19). Om Kristus inte uppstod från de döda, finns det alltså inte någon uppståndelse från de döda, för i så fall skulle även Kristus uppstått. Men om Kristus inte uppstod från de döda, kommer inte heller vi att uppstå från de döda.