Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 5 mars 2017. Frestelser och hur man besvarar dem