1:a söndagen i Fastan

Predikan 1 söndagen i fastan 2023

Låt er inte luras! Kära bröder och systrar, låt oss verkligen inte luras av djävulen! Var och en av oss har en trons ökenvandring framför oss. Öknen betyder ensamhet, tystnad, hunger och törst. Det kan låta paradoxalt att söka en sådan öknen och att ta vara på nattens mörker. Varför skulle vi under tiden fram till Påsken vilja tukta oss själva och påbörja en så krävande vandring? De som vandrat ”vägen” som pilgrimer till Santiago de Compostella i norra Spanien och bett vid aposteln Jakobs grav, vet hur det påverkar både kropp och själ och att man många gånger är på väg att ge upp.

Predikan 1 söndagen i fastan 2023

Kan frestelsen övervinnas? Vem hade för styvt ett år sedan trott att vi skulle ha ett fullskaligt krig i vårt närområde? Och vem hade trott att det skulle vara så länge? Vilka makter styr historien? Vad styr den enskilda människans liv? Det mesta råder vi inte över. Men människan är inte helt utläm­nad. Människan kan välja vilken makt hon vill utsätta sig för. Att ni kommit hit till mässan är ett sådant val. ”Män­niskan får det hon väljer”, hörde vi för ett par söndagar se­dan. Det eli­mi­­ne­rar inte kampen, men påverkar dess utgång, om livet skall sluta i lycka eller olycka.

Predikan 1 söndagen i fastan 2023

Djävulen frestar oss att inte lita på Katolska kyrkan för att få oss tillbe en egenkonstruerad gud. Kära systrar och bröder i Kristus, Den amerikanske, katolske filosofen Peter Kreeft blev en gång ombedd att sammanfatta Guds budskap i Bibeln i korta fraser, ”oneliners”. Den första och mest centrala lät så här: ”Hallå allihop, det är jag som är Gud – inte ni!” Det här beskriver innebörden av kristen ödmjukhet, som inte är detsamma som att vara otydlig eller oklar om sanningen, utan en hållning av att vilja leva i sanningen, Guds avsikt, om vad det är att vara människa; en insikt att sanningen inte är något jag uppfinner utan upptäcker och omfamnar, även om det sker stegvis under ett helt liv.

Predikan 1 söndagen i fastan 2022

Det andliga kriget. Det pågår ett krig i vårt eget Europa. Ett orättfärdigt och brutalt angreppskrig och ett, som jag tror, berättigat för­svar mot detta angrepp. Men vi borde inte vara förvånade. Bakom alla mänskliga krig pågår he­la tiden ett andligt krig, en tvekamp mellan gott och ont. Det finns en potentat som är den ba­komliggande drivkraften i alla krig, stora och små.

Predikan 1 söndagen i fastan 2021

Fastetiden, en väg till glädje och en hjälp att övervinna synden. Fastetiden kan verka kärv och allvarlig, men det är en väg till glädje. Detta år hör vi evan­gelisten Markus kort och koncentrerat berätta om Jesu frestelse i öknen och hur han se­dan förkunnar evangeliet i Galileen. Dessförinnan har han berättat om Jesu dop i Jor­dan, där Anden kommer över Jesus som en duva. Det är Anden som driver Jesus ut i ök­nen där han under 40 dagar prövas av Satan. Markus skriver kortfattat, men varje ord är fyllt med innehåll.