1:a söndagen i Fastan - årgång A

Predikan 1 söndagen i fastan 2020

Kära bröder och systrar, kära unga och kära barn! Gud inbjuder oss till stillhet, tyst bön och uppmärksam kärlek under hela fastetiden så att vi senare har mer kraft att leva det kristna livet i vardagen och vittna om Guds rike. Gud vill ge oss ”ett villigt sinne och hålla oss uppe”, som psalmen säger. Han stödjer oss så gärna, när vi söker Honom! Vi har därför rätt att dra oss lite tillbaka den här tiden för att vara närmare Gud.

Predikan 1 söndagen i Fastan 2020

Att övervinna frestelsen. Vi hörde berättelsen ur tredje kapitlet i bibelns första bok, den så kal­lade syndafallsbe­rät­telsen. Den skriver inte historia i vanlig mening. Många skulle avvisa den som en idag in­tetsägande myt. Men i mytens form förklaras hela mänsklighetens historia, och gör det tyd­ligare än någon annan berättelse i världslitteraturen.

Predikan första söndagen i Fastan 2017 i Nässjö

”Om du är Guds son” säger Djävulen till Jesus. ”Om du följer Kristus och håller hans bud”, är vårt samvetes fråga till vårt sanna jag, det som är min egen person, inte lik någon annans person! Kära bröder och systrar i fastetiden, samvetet är det effektiva instrument Gud gett människan som art. Med det kan hon ta ansvar för sina gärningar. Djuren kan det inte. Är samvetet sjukt sjunker människan ner och blir sämre, är det friskt stiger människan uppåt och blir bättre.