Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 5 augusti 2018. Vad lever jag för?