18:e söndagen "under året" - årgång B

Predikan 18 söndagen under året 2021

Mannat i öknen är vår färdkost även i dag! Kära bröder och systrar! ”Hela menigheten knotade mot Mose och Aron i öknen.” Varför knotade Israeliterna? Varför knotar Du? De hade ju just sett Guds fantastiska tecken i Egypten! De överlevde de tio förödande plågorna som farao och de egyptiska hedningarna drabbades av. Sedan såg Israeliterna Röda havet öppna sig för dem när de jagades för att Mannat i öknen är vår färdkost även i dag!

Predikan 18 söndagen under året 2021

Bröd för att leva. Efter brödundret i ödemarken drog sig Jesus undan i ensamhet, men en stor mängd män­ni­skor letar efter honom och finner honom. De var entusiastis­ka för att han mättat de fem tusen och vill göra honom till konung för att få tillgång till hans förmåga. Samtidigt är de blinda för vad han verkligen vill ge dem. Han försöker förma­na dem: ”Arbeta inte för den föda som är förgänglig, utan för den föda som be­står och skänker evigt liv”.

Predikan 18 söndagen ”under året” 2018

Den västerländska människan har resurser som aldrig tidigare i historien. Sam­tidigt tycks hon bli allt blindare och veta allt mindre om vad livet går ut på. Hon har större valmöjlighe­ter än nå­gonsin, men låter sig lätt luras och be­dras. Hon konsumerar och skjuter undan insikten om att hon snart skall dö. Som Esau säljer hon sin vär­dig­het för en tallrik soppa. Egentligen är det inget nytt.