Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 4 december 2016. Finns det fariseer och sadukkeer i dag?