Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 27 december 2015. Den Heliga Familjen vår förebild för sann gemenskap