Den Heliga Familjen - årgång C

Predikan Söndagen efter jul 2021, den Heliga Familjen

På den Heliga Familjens fest idag begrundar vi att Jesus föddes och uppfostrades i en familj. Gud har bestämt att Jesus skulle växa  upp i familjen med Modern Maria och fosterfadern den helige Joseph. Jesus hade dessutom många andra släktingar.  Men… behövde Guds Son någon familj här på jorden? Kunde Herren inte ha kommit från himmelen direkt som vuxen? Inget är ju omöjligt för Gud! 

Predikan Söndagen efter jul 2021, den Heliga Familjen

Mellan strid och skördetid. Kära systrar och bröder i Kristus, I dagens evangelium undervisar den tolvårige Jesus oss om vårt medlemskap i två familjer, liksom hur de sammanstrålar i hans person. Som människa blev Guds Son del av en naturlig, mänsklig familj; den Heliga familjen. I sitt gudomliga väsen är han en del av den övernaturliga, gudomliga familjen; den Heliga Treenigheten. Med sitt svar på Jungfru Marias förebråelse säger Jesus att de därför borde ha vetat var de skulle finna honom. För oss som måste jobba en del på vår helighet, finns det något hoppfullt i att inte ens Jungfru Maria, befriad från arvsyndens läggning att se till sig själv först, alltid var omedelbart medveten om innebörden i Guds handlande.

Predikan Söndagen efter jul 2021, den Heliga Familjen

Familjen – den lilla, den stora och den eviga. Julens centrum är ett nyfött barn. Men barnet är inte ensamt. Vid krubban ser vi också bar­nets föräldrar. Så är det för varje barn. Ingen människa dyker upp ur tomma intet. Vi tror ju inte på storken. Varje människa har en far och en mor. Vi föds i en familj, in i en historia som redan pågår. Vi väljer inte vå­ra föräldrar. De är Skaparens medarbetare som förmed­lat livet till oss.