Den Heliga Familjen

Predikan 30 december 2022, den Heliga Familjen

Kära kristna i familjerna! Det finns en viss likhet mellan Paulus’ syn på familjelivet och hur vår tids familjeterapeuter arbetar. Även om psykologerna har tagit över mycket av den själavårdande insatsen i familjerna och i samhället så är det inte mycket som skiljer i sak: ”Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod” (Kol 3:12), säger aposteln och vilken modern familjepsykolog skulle invända mot dessa råd.

Predikan Söndagen efter jul 2021, den Heliga Familjen

På den Heliga Familjens fest idag begrundar vi att Jesus föddes och uppfostrades i en familj. Gud har bestämt att Jesus skulle växa  upp i familjen med Modern Maria och fosterfadern den helige Joseph. Jesus hade dessutom många andra släktingar.  Men… behövde Guds Son någon familj här på jorden? Kunde Herren inte ha kommit från himmelen direkt som vuxen? Inget är ju omöjligt för Gud! 

Predikan Söndagen efter jul 2021, den Heliga Familjen

Mellan strid och skördetid. Kära systrar och bröder i Kristus, I dagens evangelium undervisar den tolvårige Jesus oss om vårt medlemskap i två familjer, liksom hur de sammanstrålar i hans person. Som människa blev Guds Son del av en naturlig, mänsklig familj; den Heliga familjen. I sitt gudomliga väsen är han en del av den övernaturliga, gudomliga familjen; den Heliga Treenigheten. Med sitt svar på Jungfru Marias förebråelse säger Jesus att de därför borde ha vetat var de skulle finna honom. För oss som måste jobba en del på vår helighet, finns det något hoppfullt i att inte ens Jungfru Maria, befriad från arvsyndens läggning att se till sig själv först, alltid var omedelbart medveten om innebörden i Guds handlande.

Predikan Söndagen efter jul 2021, den Heliga Familjen

Familjen – den lilla, den stora och den eviga. Julens centrum är ett nyfött barn. Men barnet är inte ensamt. Vid krubban ser vi också bar­nets föräldrar. Så är det för varje barn. Ingen människa dyker upp ur tomma intet. Vi tror ju inte på storken. Varje människa har en far och en mor. Vi föds i en familj, in i en historia som redan pågår. Vi väljer inte vå­ra föräldrar. De är Skaparens medarbetare som förmed­lat livet till oss.

Predikan på den Heliga Familjens Fest 2017

I dag firar vi den Heliga Familjen som en stor fest i Kyrkan. Den heliga Familjen är Josef, Maria och Jesus och de levde här på jorden ett liv som alla människor i hela världen känner till. Överallt där det finns människor finns det också familjer och alla dessa familjer uppfyller Guds vilja när de älskar varandra och stöder varandra i det dagliga livet, i hemmet och med grannarna och i skolan och på arbetsplatserna. Josef och Maria var trogna och goda föräldrar och de uppfostrade sitt barn Jesus som alla riktiga föräldrar gjorde på den tiden. Även om vårt samhälle ser ut på ett annat sätt än på Josefs och Marias tid, så kan man ändå säga att deras familj är ett föredöme för alla våra familjer. Även om vi vet att deras barn Jesus kom till dem på ett särskilt sätt genom den Helige Ande, och även om vi vet att Maria födde sitt barn och förblev jungfru genom Guds försyn och allsmäktiga vilja, så är deras familj en ännu större förebild för oss eftersom hela vårt liv får mening genom deras son Jesus.