Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 26 december 2018. Nåden att kunna förlåta