Sankt Stefanos, den förste martyren

Predikan den Helige Stefanos dag, 26 december 2018

I går föddes Kristus till jorden, för att Stefanos idag skulle födas till himlen. Liturgin tycks leka med tidsbegreppen. Hur kan tiden för Kristi födelse påverka Stefanos martyrium? Och båda händelserna dessutom vara närvarande i den liturgi vi firar idag? Kyrkan tror som hon ber. Hennes liturgiska bön påminner henne om att allting är sammanfattat i Kristus, som är densamme igår, idag och i all evighet. Det som hände i Kristi liv påverkar alla andra tider. Tydligast ser vi det hos martyrerna.

Predikan Annandag Jul 2018, protomartyren, diakonen Stefanos.

Kära bröder och systrar, Vem var han, den förste av alla kristna blodsvittnen? Namnet tyder på att han var grek, inte jude, Stefanos. Vi vet ingenting om hans familjebakgrund, ingenting om hans ålder men vi vet att han var känd i Jerusalem som trosvittne med en särskild uppgift bland de troende, att skaffa mat åt de fattiga människorna som kommit till tro och antagligen åt andra också som svalt och törstade.

Predikan på den första martyren S:t Stefanos festdag 2017

Kära medkristna, I varje kristens liv kommer förr eller senare frågan om martyriet ställas till oss. Det är alltid rätt för oss alla att tänka oss martyriet därför att Kristus dog på ett kors för den sanning han vittnade om öppet och utan att kompromissa. Han var Sanningens och frälsningens martyr. Vi söker inte martyriet, men det kan söka oss. Ingen vet om, när och hur. Men ”Akta er för människorna”, säger Jesus i dag. ”De skall utlämna er åt domstolar och de skall piska er i sina synagogor” (Matt 10: 17). Och på ett annat ställe i samma Matteus evangelium svarar han på vad som ska hända vid tidens slut: ”Se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: ’Jag är Messias och de skall bedra många’” (Matt 24: 5).