Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 24 januari 2021. Guds Ord och vårt liv