Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 23 september 2018. Jesus frågar oss: Vad talar ni om på vägen?