25:e söndagen "under året" - årgång B

Predikan 25 söndagen under året 2021

Finns det någon mening i det som händer? Dagligen översköljs vi av information. Mer än vi kan sortera och förstå. Även om vi begränsar flödet får våra sinnen ändå en mängd intryck, inte minst genom det som händer oss och genom de människor vi möter, lever till­sammans med eller de som dör ifrån oss. Finns det någon mening i det som händer, eller är det bara en blind utveckling, styrd av främmande makter, eller av slumpen, på väg mot det ofrån­kom­liga slutet? – Dagens tre läsningar antyder en djupare me­ning i det som hän­der.

Predikan 25 söndagen ”under året” 2018

Det pågår en kamp i hela världen, också i kyrkan och i människan själv. En kamp mellan gott och ont, mellan Kristus och den sataniska makt som ockuperat världen sedan syndafallet. Det är en kamp om människan, vem hon skall följa och tillhöra. Ytterst en kamp om var människan vill tillbringa evigheten. Den kampen utkämpade Jesus genom att lida, dö och uppstå.