Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 22 december 2019. Att tro som Josef och Maria