Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 2 juli 2017. Att älska Jesus mer än alla och allt annat