Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 17 januari 2021. Att lära sig lyssna till Guds röst