2:a söndagen "under året" - årgång B

Predikan 2 söndagen under året 2024

Kära bröder och systrar, ”Tala din tjänare hör!” (1 Sam 3:10), ”Vi har funnit Messias!” (Joh 1:43). ”Vet ni inte att er kropp är den helige Andes tempel?” (1 Kor 6:19). Dessa tre ord ur den Heliga Skrift bildar en enhet trots olikheterna, eftersom källan är Gud och Gud är Enhet, kärlek och vishet. När Han skapade oss till sin avbild, gjorde Han oss också delaktiga i denna gudomliga enhet, kärlek och vishet. Varför skulle Paulus annars säga till oss, ”Vet ni inte att er kropp är den helige Andes tempel?”

Predikan 2 söndagen under året 2024

Vägledning, yttre och inre. Mer än någonsin behöver människan vägledning. Det är in­te svårt att få in­for­mation, men svårt att urskilja och bedöma. Hur ser jag vägen klart? Det är inte predikantens uppgift att analysera världsläget. Hans uppgift är att förkunna evangeliet. Det svarar inte på alla frå­gor, men det tänder ett ljus. Vad säger det evange­lium vi nyss har hört? Johannes Döparen står där med två av sina lärjungar. Han vittnar om honom som skall komma efter honom, ett ljus som skall lysa i männi­skornas mörker. Då kommer Jesus gående.

Predikan. 2 söndagen under året 2021

Att försöka leva efter katolsk morallära är att följa med Jesus. Kära systrar och bröder i Kristus, Med dagens läsningar vill Kyrkan hjälpa oss att se Jesus Kristus som den enda meningen med livet för var och en. I evangeliet hörde vi Johannes Döparen peka ut Jesus som ”Guds lamm”. Disneyfilmernas gulliga, pratande djur ger här helt fel associationer. Om vi tolkar Bibeln genom betydelsen som olika begrepp har för oss idag, förstår vi aldrig budskapet. Judiskt troende på Jesus tid associerade ”lamm” tillsammans med ”Gud” till offer i templet, och specifikt till offret i samband med Påsken. Johannes säger alltså att Jesus själv ska bli ett offer, som försonar människan med Gud och inte bara symboliserar önskan om det, som djuroffren i templet; ett definitivt offer genom att en person som både är Gud och människa ger något värdefullt – sig själv och sitt liv, med alla våra synder bokstavligen över sig – för att bryta syndens makt och omvandla döden till en tröskel till det eviga livet med Gud, för den som tror.