Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 14 januari 2018. Tala Herre, Din tjänare hör