Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 17 januari 2016. Vad har du med mig att göra?