Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 12 mars 2017. Att lyssna på Jesus