Diakon Göran Fäldt. Predikan den 25 juni 2023. 12 söndagen under året