12:e söndagen "under året" - årgång A

Predikan 12 söndagen under året 2023

Kära kristna bröder och systrar. Jesus Kristus är två naturer i en person. Den gudomliga och den mänskliga. Det är för oss alla den viktigaste kunskapen vi kan ha och den viktigaste att integrera i livet och den viktigaste att förmedla till andra. Varför är det så viktigt? Det är människans gudomliggörande som bara kan ske genom den totala föreningen med Kristus på Hans villkor som är förutsättningen. Kardinal Ladara i Rom har nyligen talat om en holistisk antropologi i förklaringen av Humanae vitae, S:t Paulus VI:s profetiska undervisning, strax efter konciliet på 1960-talet. Vad betyder det? Holistisk antropologi. Det är en helhetssyn på vad det innebär att vara människa, andligt, kroppsligt, socialt.

Predikan 12 söndagen under året 2023

Var inte rädda! Tre gånger i detta korta evangelium upprepar Jesus samma maning: Var inte rädda! Det är ett tröstande budskap i en hotfull värld. Men det ger inte grönt ljus för naivitet. Hoten är ver­k­­­liga både för nuet och evigheten. Människan måste både veta och välja vem hon kan och skall lita på. En svensk röst har sagt: ”Den rätt kan läsa sitt Fader vår, han rädes varken fan eller trollen”. Medan den som för­söker va­ra vän med allt och alla till slut blir ensam och skyddslös. Gudsfruktan be­hövs. Gudsfruktan driver ut människofruktan. Det är därför Jesus säger: Var inte räd­da!

Predikan 12 söndagen under året 2023

Låt Jesus hjälpa dig undvika helvetet. Kära systrar och bröder i Kristus, Under förra århundradet blev det vanligt bland kristna att förneka helvetets existens. Jag minns själv hur en försiktig företrädare för ett protestantiskt samfund, någon gång under tidigt 90-tal, pressades av en TV-reporter till att erkänna att existensen av ett helvete, där vissa skulle hamna, faktiskt stred mot den svenska riksdagens jämställdhetspolitiska principer, och därför inte kan vara sant.

Predikan 12 söndagen under året 2020

Gudsfruktan driver ut människofruktan. Tre gånger i detta korta evangelium upprepar Jesus samma maning: Var inte rädda! Det är ett tröstande budskap i en hotfull värld. Men det är inget alibi för naivitet. Hoten är verkliga och människan måste välja vem hon litar på. En svensk röst har sagt: ”Den rätt kan läsa sitt Fader vår, han rädes varken fan eller trollen”. Medan den som för­söker anpassa sig och va­ra vän med allt och alla blir till slut blir ensam och utan skydd. Gudsfruktan behövs. Det är den som driver ut människofruktan. Det är därför Jesus säger: Var inte rädda!