12:e söndagen "under året" - årgång A

Predikan 12 söndagen under året 2020

Gudsfruktan driver ut människofruktan. Tre gånger i detta korta evangelium upprepar Jesus samma maning: Var inte rädda! Det är ett tröstande budskap i en hotfull värld. Men det är inget alibi för naivitet. Hoten är verkliga och människan måste välja vem hon litar på. En svensk röst har sagt: ”Den rätt kan läsa sitt Fader vår, han rädes varken fan eller trollen”. Medan den som för­söker anpassa sig och va­ra vän med allt och alla blir till slut blir ensam och utan skydd. Gudsfruktan behövs. Det är den som driver ut människofruktan. Det är därför Jesus säger: Var inte rädda!

Predikan 12 söndagen under året (A)

Kära medkristna, På vår resa genom livet påminner oss i dag Jeremia, Matteus och Paulus om kartan och kompassen för att nå det himmelska målet. Bibeln – både Gamla och Nya testamentet – och Kristi apostoliska och katolska kyrka är både karta och kompass. Vi är pilgrimerna! Vad vi borde förstå bättre är att vi samtidigt är Guds stora sociala nätverk. Den röda kardinalshatten är en jättemarkör i ett supernätverk – här är vi alla med – på ett eller annat sätt.