Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 21 juni 2020. Människan är skapelsens krona