Diakon Göran Fäldt. Predikan den 24 september 2023. 25 söndagen under året