Diakon Göran Fäldt. Predikan den 22 oktober 2023. 29 söndagen under året