Diakon Göran Fäldt. Predikan den 18 december 2022. 4 söndagen i Advent