Diakon Göran Fäldt. Predikan den 12 november 2023. 32 söndagen under året