Diakon Göran Fäldt. Predikan den 1 oktober 2022. Minnesdagen för Lilla Thérèse