Tyska biskopar tillkännager en ‘synodal process’ om celibatet och sexualmoralen

2
min read

Tyska biskopar tillkännager en ‘synodal process’ om celibatet och sexualmoralen

ons, 04/10/2019 - 23:23
Posted in:
0 comments

Kardinal Reinhard Marx. Credit: Daniel Ibanez/CNA

 

München, Tyskland, 14 mars 2019 (CNA)

Kardinal Reinhard Marx, ärkebiskop av München och Freising, har meddelat att katolska kyrkan i Tyskland inleder en ”bindande synodal process” för att för att komma tillrätta med vad han kallar de tre huvudfrågorna i den klerikala övergreppskrisen: prästernas celibat, Kyrkans undervisning om sexualmoralen och en förminskad klerikal makt.

Kardinal Marx talade i slutet av den tyska biskopskonferensens plenarmöte på torsdagen och sade till journalisterna att biskoparna enhälligt hade beslutat att dessa tre ämnen skulle bli föremål för en ”synodal progressionsprocess” som skulle kunna leda till ett bindande, men tillsvidare obestämt, resultat.

”Kyrkan behöver en synodal utveckling,” hävdade tyska biskopskonferensens president. ”Påven Franciskus uppmuntrar till detta.”

De tyska biskoparna höll sitt plenarmöte i den tyska staden Lingen den 11-14 mars.

Kardinal Marx talade till journalisterna på avslutningsdagen och sade då att Kyrkans undervisning om sexualmoralen fortfarande inte belyst viktiga nya upptäckter inom teologi och humaniora. Han sa också att sexualitetens betydelse för personligheten ännu inte uppmärksammats tillräckligt av Kyrkan.

Som biskopar “känner vi oss ofta oförmögna att tala om frågor som rör dagens sexuella beteenden,” sade Marx

Kardinalen sade också att de tyska biskoparna uppskattar det prästerliga celibatet ”som ett uttryck för ett religiöst förbund med Gud,” och vill inte helt enkelt upphäva det. Men, i vilken utsträckning celibatet alltid måste vara en del av det prästerliga vittnesbördet, “kommer vi att besluta om genom den synodala processen,” sade kardinalen till pressen.

Vidare sade Marx att klerikalt maktmissbruk innebär ett svek mot förtroendet hos människor som behöver stabilitet och religiös vägledning. Därför får den ”synodala processen” till uppgift att utreda vilka åtgärder som måste vidtas för att uppnå ”den nödvändiga reduceringen av (klerikal) makt.”

Upprättandet av kyrkliga administrativa domstolar är ett sådant steg för vilket biskoparna snart kommer att lämna ett förslag.

Som ett första steg på den föreslagna synodala vägen, meddelade Marx att de tyska biskoparna har beslutat att skapa tre förberedande arbetsgrupper. Arbetsgruppen för ”klerikal makt” leds av biskop Karl-Heinz Wiesemann från Speyer och arbetsgruppen för ”sexualmoralen” skall ledas av biskop Franz-Josef Bode från Osnabrück. Arbetsgruppen för ”prästerligt liv,” som skall fokusera på celibatet, får biskop Felix Genn från Münster som ordförande.

Delrapporter från alla tre grupperna förväntas till den 3 september.

Med hänvisning till de tyska biskoparnas fyraåriga "Würzburg Synod" från 1971 till 1975, som hade till uppgift att implementera Andra Vatikankonciliets beslut, försäkrade kardinal Marx att den tyska kyrkan ”inte startar från noll” i den synodala processen. Man har erfarenheter från Würzburg och andra konsultativa processer, genomförda av de tyska biskoparna under senare år.

Den ”synodala processen” kommer också att innehålla konsultationer med ”Tyska katolikers centralkommitté,” en lekmannaorganisation som har ett nära samarbete med den tyska biskopskonferensen och som kommer att lyssna till experter utifrån.

                                                                             Av Anian Christoph Wimmer

Översättning för Katolsk Horisont, Lena Fäldt i april, 2019.

 

Inlägget kommer från sidan www.catholicnewsagency.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Not. En kommentar till denna intervju, ”Öppet brev till Kardinal Reinhard Marx,” skriven av Georg Weigel, har publicerats 30/3 på Katolsk Horisont.

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
10/04/2024
Katolsk Horisont
5/04/2024