Rosario Livatino har hedrats som ’martyr för rättvisan och tron’ vid saligförklaringen i Sicilien

2
min read

Rosario Livatino har hedrats som ’martyr för rättvisan och tron’ vid saligförklaringen i Sicilien

tis, 06/15/2021 - 14:52
0 comments

                                                                                Salige Rosario Livatino

 

Den Salige Rosario Livatino saligförklarades i söndags den 6 juni 2021 i katedralen i Agrigento, Sicilien. Det var en italiensk domare som dödades brutalt av maffian 1990.

Katedralen San Geraldo i Agrigento, Sicilien.
                                           Katedralen San Geraldo i Agrigento, Sicilien.

 

Påven Franciskus lovordade den unge domaren som ”martyr för rättvisan och tron” med slutordet i sitt anförande den 8 maj vid Regina Caeli och anbefallde saligförklaringen.

”Han tjänade samhällsgemenskapen som en alltid uppriktig domare som aldrig tillät sig någon form av korruption. Hans strävan var att döma rätt, inte för att fördöma utan för att föra brottslingar tillbaka in i gemenskapen.

Han lade alltid sitt arbete ’under Guds beskydd;’ det har hjälpt honom att bli ett vittne för evangeliet ända till döden som han genomlevde i hjältemod. Vi hoppas att hans exempel får vara en inspiration för alla, särskilt domare och för alla som försvarar lagen och friheten inom lagens ram,” sa han.

Prefekten för kongregationen för helgonförklaringar, kardinal Marcello Semeraro frambar saligförklaringsmässan i Agrigentokatedralen på förmiddagen den 9 maj.

Kardinal ärkebiskop Marcello Semeraro
                                                Kardinal ärkebiskop Marcello Semeraro

 

”Livatino är ett vittne för rättvisan i Guds konungarike. Medan Livatino är hjälte i statens och lagens ögon är han också martyr för Kristus,” sa Semeraro i predikan.

En relik från Livatino vördades vid mässan i ett genomskinligt relikvarium. Reliken var en skjorta med hans torkade blod från dagen för mordet.

Kardinal Semeraro läste upp uttalandet om saligförklaringen av påven: ”Vi ger vår tillåtelse att den Vördnadsvärde Rosario Livatino hädanefter ska kallas salig. Han var lekman och martyr och som sådan har han varit ett trovärdigt vittne för evangeliet och tjänat rättvisan.” Hans festdag är den 29 oktober.

Livatino tjänstgjorde som åklagare i Sicilien och hade att göra med maffians kriminella aktivitet under hela 1980-talet. Han stod emot det som italienarna senare skulle kalla ”Targentopoli,” som är det korrupta maffiasystemet som lever med mutor och provisioner för utförda tjänster, till exempel kontrakt på arbete inom det statliga eller kommunala området.

Vid 37 års ålder hade han fast domartjänst vid domstolen i Agrigento.

Han var på väg i bil utan poliseskort till Agrigentos domstol när en annan bil körde på honom och av vägen. Han sprang från den kraschade bilen och ut på ett fält men sköts i ryggen och dödades sedan med fler skott. Idag finns en minnestavla på landsvägen på den plats där Livatino dödades. Där står det: ”Martyr för rättvisan,”

Arvet efter Rosario Livatino lever vidare genom ett forskningscentrum som är ägnat åt livsfrågorna, familjen och religionsfriheten.

Efter en juridisk tvist tidigare i år om förflyttning av Livationos reliker från hemstaden till katedralen i Agrigento meddelades det den 19 februari att domarens kropp skulle fortsätta vila i staden Canicatti som ligger 3-4 mil nordöst om Agrigento.

Livatino ligger begravd i ett kapell på kyrkogården i Canicatti som är en stad med ungefär 35 000 invånare och som är martyrens födelsestad.

Påven Franciskus skrev ett förord till en bok om Rosario Livatino och som kom ut i mars. Påven reflekterar i förordet om de lärdomar man kan dra av Livatinos liv och död.

Påven påminde om att domaren sköts till döds av unga män som fått pengar av två sicilianska organiserade kriminella nätverk, Stidda och Cosa Nostra.

Han sa att Livatinos sista ord var: ”Picciotti (unga maffioso), vad har jag gjort mot er?”

Påven Franciskus sa: ”Vårt tack till Rosario Angelo Livatino idag när vi förklarar honom salig är ett tack för hans föredöme. Han kämpade varje dag trons goda kamp med ödmjukhet, mildhet och barmhärtighet.”

Livatino har alltid gjort ”allting i Kristi namn utan att någonsin överge tron och rättvisan också i omedelbar fara för att behöva dö”, sa han. ”Det är fröet som planterades och detta frö bär frukt.”

                                                                                                    Courtney Mares

Översatt för Katolsk Horisont, juni 2021, Göran Fäldt.

Inlägget kommer från sidan www.thecatholictelegraph.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Läs också: Maffiamördad domare saligförklaras

Rosario Livatino

 

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
10/02/2024