Kan Bibeln åtalas i domstol?

3
min read

Kan Bibeln åtalas i domstol?

tors, 05/27/2021 - 22:38
Posted in:
0 comments

                                                                                                                        Päivi Räsänen

I all uppståndelse över Riksåklagarens i Finland väckta åtal mot förre inrikesministern och partiledaren Päivi Räsänen för kränkning av homosexuella hamnar boken om äktenskapet enligt Bibeln (What About Marriage, 2018) som hon skrivit med sin man helt oförtjänt i bakgrunden. Räsänen är läkare och politiker och hennes man Niilo är teologie doktor och har varit ordförande för Finska Lutherska missionsstyrelsen. Framställningen är traditionellt evangelisk och trogen Skriften i synen på man och kvinna och äktenskapet mellan de två. Nu väntar alltså en rättegång och vid fällande dom fängelse. Fallet kan jämföras med rättegångarna mot kardinal George Pell i Australien. Anklagelsepunkterna mot Pell har underkänts i Högsta Domstolen i Canberra, huvudstad i Australien. Vi kan i alla fall hoppas att åtalet mot Räsänen dras tillbaka eller att det underkänns om det blir rättegång i Helsingfors.

Katolsk Horisont publicerar den intressanta artikeln av diakon Göran Fäldt från  webbtidningen Världen idag. Vi publicerar den med tillstånd av diakon Göran.

Finskt åtal i homofrågan är ett uttryck för religionsförföljelse

Riksåklagaren kan inte väcka åtal mot Bibeln eller de kyrkor som har Bibeln som bekännelseurkund. Det skriver diakonen Göran Fäldt apropå åtalet mot riksdagsledamoten Päivi Räsänen som gett uttryck för bibelns syn på homosexualitet.

Riksåklagaren i Finland anser det bevisat att förra inrikesministern och nuvarande riksdagsledamoten Päivi Räsänen med flera uttalanden i skrift och andra medier kränkt homosexuellas människovärde. Riksåklagaren har i april 2021 lämnat in stämningsansökan till Helsingfors tingsrätt.  

Päivi Räsänen själv anser sig inte skyldig till vare sig kränkning av homosexuellas människovärde eller att ha riktat hat mot folkgrupp. Hon anser att Riksåklagarens åtalspunkter är överraskande och upprörande. 

Finska staten diskriminerar inte på något sätt homosexuella. Ur samhällssynpunkt finns inga bevis för kränkningar av homosexuella eller begränsningar av homosexuellas medborgerliga rättigheter. Andra synpunkter och värderingar om homosexualiteten hindrar inte de grundläggande rättigheterna. 

Päivi Räsänen har som finsk medborgare rätt till sina åsikter och rätt att framföra dem. Hon bygger hela sitt resonemang på Bibelns utsagor om homosexuella handlingar; hon har inte själv hittat på nya åsikter eller tolkningar i sakfrågan. 

Utöver utsagorna i Bibeln, som är bekännelsegrund för alla kristna kyrkor, även Finska kyrkan, har Räsänen anslutit sig till den medicinskt-psykologiska uppfattningen att homosexualitet är ett tillstånd som kan vara skadligt för en människas harmoniska utveckling som person och sexuell varelse. Att den uppfattningen finns bör alltid kunna inrymmas i ett samhälles fria åsiktsbildning. 

Det är ett påpekande av vetenskaplig karaktär, som naturligtvis kan diskuteras och motsägas, men som ändå hör till ett samhälles fria yttrandefrihet.  

Det som är rättsfilosofiskt uppseendeväckande är att Riksåklagaren på eget bevåg och utan att homosexuella personer gjort polisanmälan av Päivi Räsänens uttalanden – konstaterade i skrift och i finskt radioprogram – vill väcka åtal på tre punkter vars enda evidens är tagna ur media och inte i något fall med utgångspunkt från handlingar riktade mot homosexuella.  

Uppenbarligen kan inte Riksåklagaren väcka åtal mot Bibeln eller de kyrkor som har Bibeln som bekännelseurkund. Vad åtalet nu kan liknas vid är en form av religionsförföljelse mot personer som står för sina uttalanden. 

Den fria världen har en lång och väl granskad historiebeskrivning av hur religionen med olika medel bekämpats som samhällsomstörtande verksamhet i enpartistater med underrättelsetjänst för kontroll av medborgarnas åsikter. Det som nu tycks kunna ske i Finland är därför mycket oroväckande eftersom det ser ut som början på en sekulär åsiktsförföljelse. Om Räsänen döms enligt anklagelsepunkterna hotar fängelsestraff och behandling som brottsling.

I det här fallet kommer i värsta fall en fällande domstol handla som en myndighet som kränker sina egna medborgares människovärde. 

Historien har flera exempel på kränkande domar som sedan underkänts och där de dömda rentvagits: Dreyfusaffären i Frankrike 1894–1906 och affären kardinal George Pell i Australien augusti 2019 till 7 april 2020. 

Rättsskandalen Pell handlade bland annat om att polisen i staten Victoria, utan att någon gjort polisanmälan mot Pell, på eget bevåg i media uppmanat människor att komma in med anmälningar. De första instanserna i det australiska rättsväsendet har upprört jurister och domare i hela världen eftersom man tillämpat den i allt rättstänkande främmande satsen ”hellre fälla än fria”. En enig Högsta domstol ogillade till slut åtalet och satte med omedelbar verkan kardinal Pell på fri fot ur högriskfängelset Barwon i staten Victoria.  

Det förefaller vara ett fall som liknar den finska Riksåklagarens självständiga agerande i fallet Päivi Räsänen. Den som är tyst i detta fall samtycker med åklagaren.

Jag protesterar! Dra tillbaka åtalet!

                                                                                                                       Göran Fäldt

Läs också: Yttrandefrihetens gränser

Yttrandefrihetens gränser

 

Läs också: Yttrandefriheten i Finland – hotad ställning?

Päivi Räsänen

 

Läs också: Finland: Begränsad yttrandefrihet?

Päivi Räsänen

 

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
12/09/2023
Katolsk Horisont
27/08/2023