Finland: Begränsad yttrandefrihet?

3
min read

Finland: Begränsad yttrandefrihet?

tors, 04/23/2020 - 10:38
Posted in:
0 comments

Finland: Begränsad yttrandefrihet. Den finska politikern Päivi Räsänen har reflekterat över sin inställning till homosexualiteten med Bibeln i handen. Justitieministern har inlett en utredning.

Päivi Räsänen hör sedan 1995 till det finska Kristdemokratiska partier KD och sitter i Riksdagen i Helsingfors. Under åren 2011 till 2015 var den läkarutbildade politikern sitt lands inrikesminister.

 

Hennes leende smittar av sig. Hon ler också mycket. Inte minst när hon talar om sina fem barn och sex barnbarn. Eller när hon talar som läkaryrket. Hon talar om varför hon till slut lämnade yrket för att ge sig in politiken. ”Jag ville hjälpa människor, inte bara genom min läkarpraktik, utan också genom den och vidare”, säger Päivi Räsänen som sedan 1995 är finsk riksdagsledamot. Under fyra år tjänande hon sitt land som inrikesminister.  Att göra insatser för sina medmänniskor menar hon är hennes främsta politiska uppgift. Skälet är att hon också är kristen.

Räsänen hör till den finska lutherska kyrkan där hennes make också är pastor. Det händer dock att hon inte är helt överens med de finska lutherska biskoparna. Det är mycket som hon inte anser stämmer överens med Bibeln. När hon i sådana sammanhang uttalar sig offentligt ser hon det som sin plikt att i första hand tala som kyrkomedlem och inte som politiker.

Riksdagsledamoten förhördes av polisen i fem timmar

Senast gjorde hon det med en Tweet i november 2019. I det korta meddelandet postade hon ett bibelställe ur Romarbrevet på temat homosexualitet och ställde sig kritisk till att hennes kyrka officiellt stod som partner i ”Pride 2019”. Det var ett evenemang i Helsingfors som firade könsneutralt partnerskap. Justitieministern beslöt tolka det som ”hatprat” och beordrade undersökning.

Riksdagsledamoten inkallades till polisen som förhörde henne i fem timmar. När saken kommit ut i media gick det ett ramaskri genom hela landet. Många var upprörda och många uppfattade tweeten som överträdelse. Myndigheterna följde efter. En andra undersökning beslutades. Den här gången handlade det om en broschyr som Räsänen under sin 16 år långa tid i en kristen organisation skrivit. Som läkare skulle hon skriva om äktenskapet och familjen. Hon kom också kort in på temat homosexualitet ur kristen synvinkel.

Var det nu ett nytt fall av ”hatprat”? Ser man till justitieministern lutar det nog åt ’ja’ hållet. Enligt en intervju som den största finska dagstidningen genomförde, fastslogs att man offentligt skulle kunna citera historiska texter, ”oavsett om de kom från Bibeln, Koranen eller Mein Kampf”. Enligt en enda uppfattning skulle det vara straffbart att använda sådana citat i en broschyr…

Det bästa svaret på en förolämpning är en äkta dialog. Mer av intervju och inte tanke- och talförbud!

                                                                               Päivi Räsänen

 

Den brittiske advokaten Paul Coleman som ägnar sig åt fallet på den internationella nivån talar emot sådana uttalanden från justitieministern: ”I ett fritt demokratiskt samhälle bör det vara möjligt för alla att utan rädsla för censur dela med sig av sina övertygelser med andra, vare sig det sker på internet eller i traditionella medier. En debattkultur kräver fria opinionsyttringar. Så kallade ”hatprats” lagar, som existerar samtidigt i nästan alla europeiska länder, kan omöjliggöra dialogen i kontroversiella temata som ändå måste vara centrala för en demokrati.”

Räsänen själv har ingen förståelse för varför hon nu kallats till Polisen. ”Jag hade aldrig trott det vara möjligt att jag skulle behöva avlägga räkenskap för min trosövertygelse hos Polisen”, sa den finländska politikern. Just som riksdagsledamot och minister var hon i det förgångna ofta själv på kollisionskurs med yttranden och ordväxlingar som hon inte kunde instämma i, eller som hon uppfattade som oberättigade angrepp på sin person. Hon hade emellertid aldrig övervägt att gå vidare mot sådana meningsyttranden. ”Det bästa svaret på en förolämpning är äkta dialog. Mer av intervju och inte tanke- och talförbud!”

Hon ser också ett grundlagsproblem med polisens undersökningar som riktats mot henne. Trots allt handlar det om grundläggande rättigheter som inte bara försäkras i internationella avtal utan också i den finska grundlagen. Dit hör rätten till fritt religionsutövande och yttrandefrihet.

Om man inte genomgående upprätthåller sådana rättigheter leder det långsamt till att de avskaffas. Räsänen fruktar att myndigheternas fortsatta agerande mot henne skulle kunna avskräcka andra kristna från att öppet bekänna sin tro.

Denna fruktan delas också av Coleman. Advokaten varnar för att just fallen med offentliga personer utvecklar en signaleffekt.  Även om det inte blir åtal så måste varningen gälla alla att de inte skulle kunna ta bladet ur munnen i de kontroversiella frågorna.

Om det nu är den verkliga bevekelsegrunden för myndigheternas fortsatta ageranden kan bara vara spekulation. I vilket fall som helst påbörjades ytterligare två undersökningar mot Räsänen: i båda fallen handlar det om uttalanden om familjen och sexualiteten i en tv-intervju 2018 och en radiointervju 2019.  

                                                                 Andreas Thonhauser, Helsingfors 12 april 2020.

Författaren är chef för utrikes kontakterna på ADF International. Online utgåvan av Die Tagespost behandlar utförligt aktuella nyheter från die-tagespost.de med bakgrundsstudier och analyser. Man kan utan kostnad då den aktuella utgåvan här.

Översättning för Katolsk Horisont, den 23 april 2020, Göran Fäldt

 

Inlägget kommer från sidan www.die-tagespost.de

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna