Yttrandefriheten i Finland – hotad ställning?

3
min read

Yttrandefriheten i Finland – hotad ställning?

tors, 06/04/2020 - 21:27
Posted in:
0 comments

                                                                                                               Päivi Räsänen

 

Finland fortsätter att förfölja riksdagsledamoten Päivi Räsänen för att hon offentligt försvarat den bibliska synen på homosexualiteten. Polisen förhörde den finländska riksdagsledamoten den 2 mars om en bok hon skrev 2004 i vilken hon i detalj försvarade den lutherska kyrkans inställning till sexualetiken.

Titeln var ”Som man och kvinna skapade han dem: de homosexuella relationerna är en utmaning för den kristna människosynen”. Räsänen, som är läkare och partimedlem i finska kristdemokraterna, hade skrivit boken för att förklara den kristna inställningen.

Förhöret med henne varade fem och en halv timme. ”Boken är inte bara försvar av äktenskapet mellan en man och en kvinna,” svarade hon polisen, ”utan en förklaring av hur vi evigt blir räddade genom tron på Bibeln, Guds Ord,” sa hon till polisen. Räsänens man Nilo är luthersk pastor och teologie doktor.

Räsänens bok blev undersökt redan i höstas då polisen kom till slutsatsen att det beträffande innehållet inte kunde vara fråga om brott. Trots detta har Allmänne åklagaren tagit upp fallet igen och uppdragit åt polisen att på nytt genomföra en preliminär undersökning av boken – med ett eventuellt brottsligt innehåll.

Räsänen berättade att hon blir föremål för ”åtminstone två ytterligare utfrågningar” med Helsingfors centrala polismyndighet, vilket kan leda till regelmässigt åtal. Utfrågningarna kommer att beröra ett teveframträdande där Räsänen diskuterar Bibeln, Kristus och begreppen synd och nåd, och ett intervjuprogram på radio på temat ”Vad skulle Jesus tycka om de homosexuella?” Båda fallen har tagits upp igen, trots att polisen tidigare kommit fram till att ”det saknades skäl att påbörja en preliminär undersökning eftersom inget brott begåtts.” 

Räsänen har en framgångsrik politisk karriär bakom sig. Hon satt som kristdemokraternas partiordförande 2004 – 2015 och var finsk inrikesminister från juni 2011 till maj 2015 med ansvar för migration och nationell säkerhet, samt kyrkofrågorna inom utbildnings och kulturdepartementet. Emellertid ändrades 2011 finska brottsbalkens avdelning 10, som förbjuder ”åsiktsyttringar eller annat budskap där en viss grupp hotas, smutskastas eller förolämpas” till att omfatta ”sexuell läggning.” Straffvärdet vid fällande dom ”fastställdes till böter eller frihetsberövande i högst två år.”

Utfrågningen av Räsänen i mars var bara den sista i en serie polisutredningar om hennes uppfattning om homosexualiteten. Hon blev 2019 föremål för fyra åtskilda utredningar om möjliga ”hatbrott”. Det började med en tweet. I juni förra året upptäckte hon att den evangeliska lutherska kyrkan i Finland (Ränänens kyrkotillhörighet) meddelat att den officiellt ställde upp som sponsor för 2019 års Pridefestival i Helsingfors. ”Jag skrev min tweet, tillsammans med en bild av ett bibelstycke, Romarbrevet 1:24-27, som beskriver samkönade relationer som skamliga och syndfulla,” berättade hon, och ”undrade hur Bibeln, som kyrkans läromässiga grund, kan vara förenlig med sponsorskapet.”  Ränänen sa att hon argumenterat för att vi måste lita på Guds heliga ord om äktenskapet och sexualetiken. ”Syftet med min tweet var absolut inte förolämpa sexuella minoriteter. Kritiken riktade sig mot kyrkans ledarskap.”

En finsk medborgare gjorde en brottsanmälan mot Räsänen som svar på hennes tweet. Helsingfors centrala polisdistrikt förhörde riksdagsledamoten i närmare fyra timmar den 1 november 2019 om hennes uppfattning om den kristna tron. ”Jag fick en fråga om vad Romarbrevet uttalar och vad jag menade när jag sa att homosexualiteten i praktiken är synd,” berättade hon. ”Jag svarade att vi alla är syndare men att den praktiserande homosexualiteten i vår tid inte längre betraktas som synd. Det slog mig inte att tweeten kunde betraktas som olaglig.”

Räsänen tror att det upprepade kravet på brottsutredning av hennes offentliga uttalanden ”är försök att begränsa yttrandefriheten och religionsfriheten,” som är en trend hon ser i hela Europa. Hennes fall har uppmärksammats av kristna runtom i världen och fått mycket internationellt stöd. Räsänen menade att ”många konservativt tänkande inte talar ut i dessa frågor” vilket gör det svårt att avgöra graden av stöd i Finland. Om hon ställs inför rätta och får en fällande dom kommer det att vara början till ett omfattande åsiktscensurerande med statens stöd. ”Blotta faktum att hela frågan blir föremål för polisutredning utgör ett avskräckande hot mot yttrandefriheten och religionsfriheten.”

Religionsfriheten har starkt lagligt stöd både i finsk grundlag och i internationella mänskliga rättighetsavtal, berättade hon. Men ”i praktiken ligger det större hotet mot religionsfriheten i att vi inte använder den rätt … Ju mer vi håller tyst i kontroversiella frågor, ju smalare blir utrymmet för yttrandefrihet och religionsfrihet.” Hon sa att hon fick en känsla av overklighet när hon utfrågades om Bibelns undervisning i ett land med ”så djupa rötter i yttrandefriheten och religionsfriheten.”

För många människor ses nu Räsänen som ett viktigt och allvarligt testfall. Bilden av kanariefågeln i kolgruvan kan passa in på henne. (Dog kanariefågeln visste man att gasutvecklingen hotade gruvarbetarna, övers. anm.). Om en framstående parlamentariker med en aktad karriär som läkare kan utsättas för förföljelse för synen på äktenskapet och sexualiteten, frågar man sig vilka andra som står på tur?

                                                                                                          Jonathon Van Maren

Jonathon Van Maren är föredragshållare, författare och aktiv i pro-life.

Översatt för Katolsk Horisont, juni 2020, Göran Fäldt.

 

Inlägget kommer från sidan www.firstthings.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
26/11/2023
Katolsk Horisont
22/11/2023
Katolsk Horisont
16/10/2023
Katolsk Horisont
4/10/2023